banner iPhone 5

iPhone 44

Vydáno 28. Březen 2014 | od Redakce

0

Výměna displeje u Apple iPhone 4

Tato detailní příručka je určena jako návod pro výměnu displeje vašeho iPhonu 4. Krok po kroku se dozvíte jak přesně postupovat při výměně vašeho LDC displeje.

Po úspěšné montáži displeje doporučujeme ochránit Váš nový displej před poškrábáním instalací chrániče obrazovky – ochranné fólie.

Před samotnou výměnou

Pokud jste se rozhodli tento návod vyzkoušet, doporučujeme Vám použít speciální příslušenství pro otevření Apple zařízení.

Pro otevření iPhone 4 vám doporučujeme zakoupit sadu nářadí na otevření iPhone 4, která obsahuje:

 • 1x držák na šroubky
 • 2x šroubováčky (křížový i obyčejný)
 • 1x pinzetu pro vyndávání malých šroubů a manipulaci s nimi
 • 2x plastová špachtlička
 • 1x přísavka na sklo displeje
 • 1x podebírátko (kytarové trsátko)
 • Stačí objednat zde: sada náradí pro náš účel jak ušitá.

Toto příslušenství je vhodné pro pohodlnou výměnu displeje u iPhone 4.

Dále budete pro výměnu displeje samozřejmě potřebovat displej nový. Dle libosti si můžete vybrat z variant buď originálního, nebo neoriginálního displeje pro iPhone 4.

Originální LCD panel pro iPhone 4:


Neoriginální LCD panel pro iPhone 4:

 Jak vyměnit displej u iPhone 4 – krok za krokem

Krok 1 – Zadní panel

 • Před demontáží se ujistěte, že je Váš iPhone vypnutý.
 • Apple nedávno nahradil dva Phillipsové šrouby 5-ti bodovými „Pentalobe“ šrouby.
  Pokud má tedy Váš iPhone 4 5-ti bodové „Pentalobe“ šrouby místo Phillipsových, přejděte prosím k dalšímu kroku.
 • Odšroubujte dva 3,6mm Pentalobe šrouby vedle nabíjecího konektoru.

1

Krok 2 

 • Zatlačte na zadní kryt, směrem k hornímu okraji iPhone.
 • Panel se odsune asi o 2mm.

23

Krok 3

 • Oddělte zadní panel od iPhonu.

2

Krok 4 – baterie

 • Odstraňte 2,5mm šroub zajišťující konektor baterie na základové desce.
 • Některá zařízení mohou mít dva šrouby, z nichž jeden drží kontaktní podložku, která se nachází nad šroubem (naznačeno v červeném kolečku).

3

Krok 5

 • Použijte plastovou špachtličku k opatrnému nadzvednutí kontaktního klipu baterie od horní k dolní části iPhonu.
 • Netlačit proti kontaktnímu klipu.
 • Vyjměte kontaktní klip z iPhonu.

45

Krok 6

 • Pomocí průhledného plastového poutka opatrně vyjměte baterii z iPhonu.
 • Buďte opatrní, když vytahujete baterii tímto plastovým poukem. Na některých přístrojích Apple používá nadměrné množství lepidla, takže je prakticky nemožné vyjmout baterii tímto způsobem (pro větší sílu s poutkem opatrně trhněte).
 • Pro baterie, které jsou „přilepené“, můžete použít otevírací nástroj pro iPod.
  (Dbejte však zvýšené opatrnosti).
 • Vyjměte baterii.
 • Před připojením konektoru baterie se ujistěte, že kontakt (na obrázku v červeném poli) je správně umístěn.
 • Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou čistá a odmaštěná všechna kontaktní místa. Mastné otisky  prstů mohou působit rušení.

678

Krok 7 – základová deska

 • Pomocí nástroje na vysunutí SIM karty, nebo kancelářské svorky vyjměte SIMkartu i s jejím držákem.
 • Může to vyžadovat značné množství síly.

910

Krok 8

 • Odstraňte tyto dva šrouby:
 1. 1,2mm Phillips
 2. 1,6mm Phillips
 • Odstraňte tenký, ocelový, kryt dokovacího konektoru.
 • Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou čistá a odmaštěná všechna kontaktní místa. Mastné otisky  prstů mohou působit rušení.

1112

Krok 9

 • Použijte plastovou špachtličku a jemně vypáčete dokovací konektor po obou jeho kratších stranách. (Až na základní desku).

1314

Krok 10

 • Pečlivě sloupněte pásek dokovacího konektoru ze základové desky do spodního koutu s reproduktorem.
 • Pozor! Pokud máte problémy se sloupnutím pásku konektoru, přestaňte!
  Kabel se bude pravděpodobně trhat, pokud zvýšíte tlak.

1516

Krok 11

 • Použijte plastovou špachtličku k vyndání spodního anténního konektoru ze svého pouzdra v základové desce.
 • Ujistěte se, že jste nepoškodili modré cívky, zatímco jste vyjímali anténní konektor.
 • Máte-li hotovo, raději dvakrát zkontrolujte, že je modrý induktor řádně připájen na svém místě.

17

Krok 12

 • Odšroubujte 1,9mm šroub Phillips zajišťující spodní část základového panelu.

18

Krok 13

 • Odstraňte následujících 5 šroubů upevňujících Wi-Fi anténu k základové desce
 1. Jeden 2,3 mm Phillips
 2. Dva 1,6 mm Phillips
 3. Jeden 1,4 mm Phillips (žlutý)
 4. Jeden 4,8 mm Phillips
 • Při demontáži začněte nejdříve se šroubem 4,8mm a pak 2,3mm.
 • Také se ujistěte, že jste při zpětné montáži dali šroub 4,8mm Phillips zpět na své místo. Bývá to častý důvod, proč Wi-Fi antény nefungují správně po smontování.

19

Krok 14

 • Použijte plastovou špachtličku a mírně zvedněte horní okraj Wi-Fi antény od základové desky.
 • Použijte pinzetu a vytáhněte Wi-Fi zajišťovací západky směrem od vnitřního rámu.
 • Odstraňte Wi-Fi anténu z iPhonu a ujistěte se, že neztratíte kovovou sponu z horní části krytu, kam patří 4,8mm a2,3mm šroub Phillips.
 • Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou čistá a odmaštěná všechna kontaktní místa. Mastné otisky  prstů mohou působit rušení.

202122

Krok 15

 • Plastovou špachtličkou opatrně zvedněte zadní konektor kamery ze své drážky na základové desce.
 • Sejměte zadní kameru.

2324

Krok 16

 • Odstraňte malý kruhový bílý štítek (záruční nálepku) pokrývající šroub vedle průhledného plastového poutka baterie.
 • Odstraňte 2,4mm šroub Phillips, který byl skrytý pod bílým štítkem.

2526

Krok 17

 • Odpojte tyto konektory z horní části logické desky:
 1. Digitizér
 2. LCD konektor
 3. Konektor pro sluchátka (žlutě)
 4. Konektor horního mikrofonu
 5. Konektor předního fotoaparátu
 • Doporučujeme použít na odpojení plastovou špachtličku.
 • Jemně nadzdvihněte konektory a vyjměte je ze základové desky.

27

Krok 18

 • Pomocí malého plochého šroubováku odstraňte 4,8mm šroub ležící v blízkosti sluchátka.
 • Při montáži zařízení nastaví výšku Wi-Fi krytu odstraněnou v kroku 14.
 • Pokud ho nezašroubujete dostatečně, bude zadní kryt nad rovinnou rámu a nebude zpět klouzat na místo (viz krok 2).
 • Měl by být v jedné rovinně se sluchátky.

28

Krok 19

 • Opatrně vyjměte základovou desku z iPhonu, hlídejte všechny části, které se mohou zachytit.
 • Všimněte si, že na okraji základové desky, kde se digitizér a LCD konektor ohýbá je gumový kryt.
 • Ujistěte se, že před výměnou základové desky a po smontování je stále na svém místě.

29

Krok 20 – reproduktor

 • Odstraňte jeden 2,4mm křížový šroub zajišťující reproduktor na vnitřní straně.

30

Krok 21

 • Odstraňte kryt reproduktoru z iPhonu.
 • Než znovu upevníte reproduktor k vnitřnímu rámu, ujistěte se, že 4 malé EMI pacičky leží pod okrajem rámečku displeje.
 • Před opětovnou montáží se ujistěte, že jsou čistá a odmaštěná všechna kontaktní místa. Mastné otisky  prstů mohou působit rušení.

3132

Krok 22 – Montáž displeje

 • Odstraňte tyto 2 šrouby upevňující vibrátor do vnitřního rámu:
 1. 6mm Phillips
 2. 1,4mm Phillips
 • Vyjměte vibrátor z iPhonu.

3334

Krok 23

 • Odstraňte 1,5mm šroub Phillips upevňující přední panel v blízkosti sluchátka.

35

Krok 24

 • Odstraňte tři 1,5mm šrouby s velkou hlavou na straně tlačítek hlasitosti iPhonu.
 • Neztraťte podložky, které jsou pod každým šroubem.

36

Krok 25

 • Odstraňte 1,5mm šroub Phillips v blízkosti dolního mikrofonu.

37

Krok 26

 • Odstraňte 1,5mm šroub Phillips u pásu dokovacího konektoru.

38

Krok 27

 • Odstraňte tři 1,5mm křížové šrouby s velkou hlavou na straně SIM karty iPhonu.
 • Hlídejte podložku pod každým šroubem.
 • Odstraňte malý 1,5mm křížový šroub poblíž tlačítka spánku iPhonu.

39

Krok 28

 • Opatrně vložte okraj plastové špachtličky mezi gumový rám kolem čelního skla panelu a ocelový vnitřní rám.
 • Nepokoušejte se špachtličku vložit mezi sklo a gumový rám!
 • Opatrně nadzdvihněte horní okraj předního panelu od vnitřního ocelového rámu.

4041

Krok 29

 • Pomalu a opatrně vyjměte horní okraj předního panelu od ocelového vnitřního rámu.
 • Pokračujte nadzdviháváním a otáčením předního panelu od ocelového vnitřního rámu, dokud se pomalu nezačne sloupávat lepidlo aplikované v oblasti pod tlačítkem Domů.
 1. Můžete si pomoci, když pojedete jemně po okrajích špičkou pinzety.
 • Opatrně vytáhněte spodní okraj předního panelu od ocelového vnitřního rámu.
 • Buďte opatrní, pokud se tlačítko Domů drží na předním panelu, můžete potrhat kontakty.
 • Neotáčejte přední sklo úplně pryč z rámu, mohlo by dojít k poškození kontaktu digitizéru.

42 43

Krok 30

 • Vsuňte digitizér a LCD přes ocelový vnitřní rám.
 • Než znovu upevníte čelní panel k ocelovému vnitřnímu rámu, ujistěte se, že LCD kontakt a digitizér nejsou ohnuty, nebo skřípnuty mezi vnitřním rámem a čelním panelem.
 • Po správném nainstalování čelního panel, by  LCD i digitizér měli být hned vedle sebe, měly by být stejně dlouhé a měly by viset nad ocelovou konstrukcí.
 • Při výměně čelního panelu je třeba si uvědomit, že možná budete muset znovu použít sluchátkovou mřížku a průhledný plastový kroužek kolem VGA kamery ze staré, nebo poškozené sestavy. To bude záviset na tom, kde si koupíte náhradní díl.
 • Po smontování chraňte svůj nový displej před poškrábáním instalací nového obrazovkového chrániče.

44

Závěrem

Gratulujeme, právě jste bezproblémově dokončili výměnu displeje u mobilního telefonu Apple iPhone 4. Pokud Vám návod pomohl, jsme nesmírně rádi a jestliže jste při výměně posbírali cenné zkušenosti, rozhodně se podělte s ostatními přímo pod tímto článkem.

Video návod

Pokud máte raději videonávody, doporučujeme tento: 

Návod převzat ze serveru ifixit.com


O autorovi

Tým zapálených milovníků Applu, který vás dělá chytřejšíNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nahoru ↑